Bij Fysiotherapie Willem de Zwijger kunt u naast fysiotherapie terecht voor oedeemtherapie, manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, (sport-) revalidatie, claudicatio intermittens, specifieke schouderbehandelingen (schoudernetwerk groene hart), medical taping en triggerpoint therapie.

Oedeemtherapie


De oedeemfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Dit kan ontstaan door verschillende oorzaken en aandoeningen waarbij het lymfestelsel beschadigd raakt of niet goed werkt.

Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak geleidelijk ontstaat, met verschillende oorzaken. Lymfoedeem is onder te verdelen in primair en secundair oedeem.

Primair lymfoedeem is een aangeboren, vaak erfelijke aandoening. De lymfevaten en knopen zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan- en afvoer van het lymfevocht onvoldoende is.

Secundair lymfoedeem is een verworven aandoening. Dit betekent dat lymfevaten en/of knopen zijn beschadigd of verwijderd.
Bekende mogelijke oorzaken zijn :

  • De chirurgische behandeling van kanker
  • Bestralingstherapie
  • Vaatproblematiek (veneus oedeem)
  • Een trauma of operatie (bijv. nieuwe heup of nieuwe knie)
  • Wondroos
  • Inactiviteit (bijvoorbeeld a.g.v. verlamming)

Door de zwelling van de weefsels kan er pijn, een vermoeid en/of zwaar gevoel en bewegingsbeperking ontstaan in het lichaamsdeel. De oedeemfysiotherapeut heeft kennis en vaardigheden om verschillende soorten oedeem, de ernst ervan, eventuele huidveranderingen en bijkomende klachten te onderzoeken en te behandelen. Dit geldt, naast lymfoedeem, ook voor veneus oedeem en lipoedeem.

Tijdens behandelingen wordt, afhankelijk van het type oedeem, manuele lymfedrainage ( zachte, pompende massage), oefentherapie al dan niet i.c.m. ademhalingsoefeningen en compressietherapie ( zwachtelen ) en eventueel lymftaping toegepast. Wanneer er gezwachteld wordt is dit in voorbereiding tot het aanmeten van een elastische kous. Wanneer de arm of het been door het zwachtelen dun genoeg is geworden kan de kous worden aangemeten. Daarnaast is er aandacht voor huidverzorging, materialen en adviezen waarmee u kunt leren om zelf controle over de klachten te houden na afloop van de behandelperiode. Hierbij is ook aandacht voor de effecten die het oedeem op u en uw functioneren heeft en wordt u begeleidt in training en een gezonde leefstijl.


Specifieke Aandachtsgebieden

MANUELE THERAPIE
De manueel therapeut is een fysiotherapeut die zich verder heeft gespecialiseerd in het behandelen van klachten van het bewegingsapparaat: de wervelkolom, gewrichten, zenuwen en spieren. Met manueeltherapeutische technieken kunnen deze klachten soms effectiever worden behandeld dan met fysiotherapie. Soms is een gewricht zo geblokkeerd dat dit op een specifieke manier moet worden losgemaakt of moet een spier met speciale ontspanningsmethoden worden behandeld.

De manueeltherapeut probeert in de hele bewegingsketen te zoeken naar oorzaken die invloed kunnen hebben op het ontstaan, aanhouden of terugkeren van klachten, zoals een beperking in de nek die klachten in de kan arm geven.

Bekend zijn de manipulaties van de onderrug, maar ook andere gewrichten kunnen met manipulaties of mobiliserende technieken worden losgemaakt. Dit is nodig om weer normaal te kunnen bewegen of functioneren.
Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt:
• hoofd- en nek en schouderklachten met pijn die uitstraalt tot in de armen
• klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
• artrose van de heup
• lage-rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
• bepaalde vormen van duizeligheid, opgewekt door het bewegen van de nek
• kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten
OEDEEMTHERAPIE
De oedeemfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Dit kan ontstaan door verschillende oorzaken en aandoeningen waarbij het lymfestelsel beschadigd raakt of niet goed werkt.

Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak geleidelijk ontstaat, met verschillende oorzaken. Lymfoedeem is onder te verdelen in primair en secundair oedeem.

Primair lymfoedeem is een aangeboren, vaak erfelijke aandoening. De lymfevaten en knopen zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan- en afvoer van het lymfevocht onvoldoende is.

Secundair lymfoedeem is een verworven aandoening. Dit betekent dat lymfevaten en/of knopen zijn beschadigd of verwijderd.
Bekende mogelijke oorzaken zijn :
* De chirurgische behandeling van kanker * Bestralingstherapie * Vaatproblematiek (veneus oedeem) * Een trauma of operatie (bijv. nieuwe heup of knie) * Wondroos * Inactiviteit ( bijvoorbeeld a.g.v. verlamming)
Door de zwelling van de weefsels kan er pijn, een vermoeid en/of zwaar gevoel en bewegingsbeperking ontstaan in het lichaamsdeel. De oedeemfysiotherapeut heeft kennis en vaardigheden om verschillende soorten oedeem, de ernst ervan, eventuele huidveranderingen en bijkomende klachten te onderzoeken en te behandelen. Dit geldt, naast lymfoedeem, ook voor veneus oedeem en lipoedeem.
Tijdens behandelingen wordt, afhankelijk van het type oedeem, manuele lymfedrainage ( zachte, pompende massage), oefentherapie al dan niet i.c.m. ademhalingsoefeningen en compressietherapie ( zwachtelen ) en eventueel lymftaping toegepast. Wanneer er gezwachteld wordt is dit in voorbereiding tot het aanmeten van een elastische kous. Wanneer de arm of het been door het zwachtelen dun genoeg is geworden kan de kous worden aangemeten.
Daarnaast is er aandacht voor huidverzorging, materialen en adviezen waarmee u kunt leren om zelf controle over de klachten te houden na afloop van de behandelperiode.
Hierbij is ook aandacht voor de effecten die het oedeem op u en uw functioneren heeft en wordt u begeleidt in training en een gezonde leefstijl.
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.

Spanning en ontspanning
De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.
(SPORT) REVALIDATIE
Na een sportblessure of een operatie (zoals een nieuwe heup, knie of schouder) werkt de fysiotherapeut volgens de beschikbare protocollen om de patiënt weer optimaal te laten functioneren. Door gerichte oefeningen zal een specifiek trainingsprogramma bijdragen aan de opbouw van spiermassa en het verbeteren van stabiliteit en coördinatie.
Telkens wordt bekeken of het mogelijk is de gewenste belastbaarheid voor zelfstandigheid, werk of sport te halen. Dit proces kan enkele weken tot maanden in beslag nemen en dient steeds bijgesteld te worden. Veelal wordt gebruik gemaakt van de beschikbare oefenruimte om samen met de patiënt het optimale resultaat te halen.
CLAUDICATIO INTERMITTENS (CI)
De aandoening Claudicatio Intermittens wordt ook wel 'etalagebenen' genoemd. Bij vaatvernauwing in het been ontstaan tijdens het lopen pijnklachten. Door even stil te staan bijvoorbeeld bij een etalage, zakt de pijn en kan men weer doorlopen.
Door de vaatvernauwing stroomt er onvoldoende, zuurstofrijk bloed naar de spieren. Hierdoor ontstaat een krampende pijn, een branderig gevoel of moeheid tijdens spierbelasting/ loopbelasting.
(Gesuperviseerde) looptraining
Bij patiënten met Claudicatio Intermittens wordt looptraining geadviseerd. Uit onderzoek is gebleken dat door middel van looptraining goede resultaten te bereiken zijn. Operaties en dotterbehandelingen kunnen met looptraining worden voorkomen. Door middel van looptraining kan o.a. de pijnvrije loopafstand vergroot worden.
Bij looptraining is het de bedoeling dat de bloedstroom door kleinere vaten toeneemt. Doordat u leert “door de pijn heen” te lopen krijgt het lichaam een prikkel om nieuwe vaatjes aan te maken. Geleidelijk ontstaan er nieuwe haarvaatjes die het bloed om de vernauwde vaten heen leiden. Op deze manier worden uw benen weer beter van bloed voorzien. Na verloop van tijd kunt u een grotere afstand afleggen voordat de klachten optreden. Het is belangrijk dat u naast de gesuperviseerde looptraining zelf ook dagelijks traint. U krijgt een loopschema mee zodat u zelf ook aan de slag kunt gaan om de pijnvrije loopafstand te kunnen opvoeren.
Verder besteedt de fysiotherapeut ook aandacht aan leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan stoppen met roken, het ontwikkelen van een actieve levensstijl en gezond eten.
Vergoeding
Claudicatio Intermittens is een chronische indicatie voor de ziektekostenverzekeraar. De eerste 20 behandelingen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de aanvullende polis, worden deze 20 behandelingen, geheel of gedeeltelijk, door de aanvullende verzekering gedekt. Vanaf de 21e behandeling wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering.
Behandelingen die vanuit de basisverzekering vergoed worden vallen onder het eigen risico van minimaal € 385 per jaar. Behandelingen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.
SCHOUDERNETWERK GROENE HART
Bart-Jan is aangesloten bij SchouderNetwerk het Groene Hart. In samenwerking met orthopeden worden behandelprotocollen en oefenprogramma's opgesteld en geëvalueerd om schouderblessures zo goed mogelijk te behandelen.

Bij het traject na een operatie aan de schouder is fysiotherapie van groot belang voor het herstel van een schouder. Daar zijn specifieke behandelingen en oefeningen voor nodig, die afgestemd worden met het medisch team.
MEDICAL TAPING
Het gebruik van Medical Tape wordt vooral met sport geassocieerd. Maar dat is niet helemaal terecht, omdat de tape voor diverse klachten uitkomst kan bieden. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven De vijf voornaamste effecten van Medical Taping: Spierfunctie verbeteren door tonusregulatie - Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen - Pijndemping - Ondersteunen gewrichtsfunctie, door: -- stimuleren van proprioceptie -- correcties van de bewegingsrichting -- vergroten van de stabiliteit - Neuro-reflectoire beïnvloeding Het toepassingsgebied van het Medical Taping Concept is breed en kan gebruikt worden voor de nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook hematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog) en ook voor menstruatieklachten bij vrouwen. Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.
TRIGGERPOINT THERAPIE
Myofasciale Triggerpoints (MTrP's) zijn microverkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of 'knoopjes'. Triggerpoints zijn de meest voorkomende oorzaak van pijnklachten in het menselijk lichaam. Gelukkig is hier vaak wat aan te doen. De meest geziene klachten die middels Triggerpoint therapie opgelost kunnen worden: 1) Chronische nek- en schouderklachten 2) Chronische rugklachten 3) Hoofdpijn Wij bieden een totaaloplossing voor het blijvend elimineren van chronische pijn, op een natuurlijke manier, waarbij ook de daadwerkelijke oorzaak wordt aangepakt. Triggerpoints ontstaan namelijk niet zomaar! Het behandelen van myofasciale triggerpoints -door deze triggerpoints te inactiveren- kan op diverse manieren. De methode is per persoon verschillend; de therapeutische techniek moet daarom individueel worden vastgesteld na een eerste gesprek. Allereerst zal worden begonnen met het herkennen van het pijngebied van de patiënt. De therapeut kijkt welke spieren de pijn kunnen veroorzaken en onderzoekt deze spieren. De myofasciale triggerpoints bevinden zich in een verharde streng en voelen bij palpatie (onderzoek) aan als een plaatselijke verdikking. De patiënt ervaart door druk de herkenbare pijn. Tevens wordt er gekeken naar de afname van spierkracht en spierlengte. De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints, waardoor de strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning worden losgemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden. De oorzaak wegnemen Er is een reden waarom triggerpoints ontstaan en/of blijven bestaan. Normaliter had je lijf dit namelijk zelf op moeten kunnen lossen. Om deze reden gaan we ook aan de slag met het optimaliseren o.a. de voeding, de ademhaling en vooral met het loslaten van spanning / stress, onderdrukte emoties, energielekken, verstoorde beweegpatronen en andere factoren die de spierspanning verhogen, bindweefselvliezen strakker laten zitten en de doorbloeding verslechteren.

Onze praktijk


Gelegen aan de rand van Gouda zijn wij goed bereikbaar voor verschillende dorpen in het Groene Hart. Vanuit Reeuwijk, Haastrecht, Waddinxveen en Moordrecht hebben verschillende mensen onze praktijk al weten te vinden. Een ruime parkeergelegenheid voor de deur en een rolstoelopgang, maakt de praktijk zeer toegankelijk. Onze praktijk biedt een ruime wachtkamer, met leestafel, afsprakenbalie en toilet.

De behandelingen worden uitgevoerd in één van de 3 behandelkamers of de fitnessruimte. In deze ruimte kan men gebruik maken van een loopband, roeiapparaat, cross-trainer, hometrainer een multi-fitnessinstrument en verschillende oefenmiddelen.
Het is mogelijk in een kleine groep onder begeleiding te bewegen. Ook voor sporters van o.a. G.C & F.C. Olympia is het mogelijk om op bepaalde tijden gebruik te maken van deze fitnessruimte.


Samenwerking met G.C. & F.C. Olympia


Twee van onze fysiotherapeuten zijn direct betrokken bij de verzorging van de selectie elftallen van voetbalvereniging Olympia. Wij hebben hierdoor inmiddels ook veel ervaring opgedaan met sportblessures en de behandeling daarvan. Op gezette tijden houden wij een inloopspreekuur op de vereniging zelf, waardoor een blessure direct kan worden beoordeeld. Een goede begeleiding bij sportblessures kan onnodig lang blessureleed voorkomen.

Externe diensten bij Praktijk Willem de Zwijger

In onze praktijk gehuisvest:


'Praktijk Oprel' Psychotherapie, Supervisie en Bij- & Nascholing
Danielle Oprel, bereikbaar op 06 - 34178898
of via: een e-mail aan Praktijk Oprel.
Meer informatie op de website www.praktijkoprel.nl


Diëtististenpraktijk "Healthy Habits'
Shirley Zwier - van Barneveld, bereikbaar op 0182-69 92 86
of via: een e-mail aan Healthy Habits.
Meer informatie op de website www.healthyhabits.nl


A-REA Arbeids re-integratie
Gecertificeerde arbodienst en arbeidsmedisch dienstverlener. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zeist, en in Gouda hebben wij als oproeplocatie Praktijk Willem de Zwijger, aan de Willem de Zwijgersingel 17.U kunt ons bereiken via: een e-mail aan A-REA.
Meer informatie op de website www.a-rea.nl